MENU
XEM CHI TIẾT
Cách thêm từ khóa - Keyword
  Đang xem: Home   Hướng dẫn thành viên  >>  Cách thêm từ khóa - Keyword
Cách thêm từ khóa - Keyword
Ngày cập nhật:
24/05/2019
Lượt xem:
577

Cách thêm từ khóa - Keyword

NỘI DUNG BÀI
* Bạn muốn trang Website của bạn hay kênh Youtube hay trang Facebook của bạn được tìm kiếm trên hệ thống trang TimNhieu.com thông qua từ khóa, hãy "Add" thêm các từ của bạn vào TimNhieu.com.
Việc thêm từ khóa trên hệ thống Raovat cũng như Gian Hàng của TimNhieu đều có thể được tìm kiếm trên trang chủ TimNhieu.com

Để thêm được từ khóa ( đăng từ khóa ) ngoài, bạn làm như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
          Chú ý: tài khoản trên hệ thống của TimNhieu.com là dùng chung, dùng tài khoản của Gianhang.timnhieu  để đăng nhập cho Raovat.timNhieu và ngược lại. 

           - Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn menu "Từ khóa của bạn" -> chọn tiếp "Thêm từ khóa - keyword"

Bước 2: Nhập các từ khóa và trang website của bạn
            + Dòng từ khóa: nhập 1 đến 3 từ khóa cách nhau bởi dấu phẩy ( , )
            + Dòng nhập link web: Nhập link web của bạn vào 
            + Dòng tiêu đề hiển thị: Nhập tiêu đề của từ khóa khi được tìm kiếm đến
            + Dòng mô tả vắn tắt: Mô tả từ khóa muốn nói đến vấn đề gì 
            + Chọn danh mục cho từ khóa
      => Nhập xong, nhấn vào nút "Thêm từ khóa"

Chú ý: mỗi User ( tài khoản thành viên ) được đăng 3 từ khóa gắn với link ngoài miễn phí, muốn đăng thêm từ khóa ngoài thì User phải mua thêm lượt đăng từ khóa

h 2

Cách đăng tin rao vặt trên TimNhieu.com
03/07/2019    767
tài khoản trên hệ thống của TimNhieu.com là dùng chung, dùng tài khoản của Gianhang.timnhieu để đăng nhập cho Raovat.timNhieu
03/07/2019    656
Tài khoản trên TimNhieu.com chỉ cho đăng 3 tin rao vặt miễn phí, nếu muốn đăng thêm tin, các User phải mua thêm lượt đăng tin
03/07/2019    638

h 3

Sản phẩm nhiều người quan tâm