MENU

XEM DANH MỤC: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, THÔNG TIN

  Đường dẫn: Home   Công nghệ, CNTT, Viễn thông  >>  Điện tử viễn thông, thông tin
Danh mục cấp con: Không có danh mục cấp dưới

Điện tử viễn thông, thông tin

TIN RAO VẶT THUỘC DANH MỤC:
Đầu ghi hình 4 kênh có sẵn POE Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264 - 4 kênh đầu vào
10/05/2019    20

h 2

Phân Trang:
1

h 3